Ill.: Lund Hagem Arkitekter.

AF Gruppen graver for Diagonale

A9 Palekaia AS som er eierselskapet for prosjektet «Diagonale» i Bjørvika nå har inngått kontrakt med AF Gruppen ASA på det som er neste entreprise i prosjektet.

Entreprisen omfatter utgraving innenfor spunt fra kote 0 til kote -5. Etablering av et arbeidsdekke i betong på kote -5 forankret til fjell. Nødvendig avstiving av spunt i forbindelse med ovenstående.

Arbeidene forventes å starte opp i begynnelsen av mai. Kontraktssum er ca 52 MNOK eks mva. Kontrakten baseres på NS 8405. Ferdigstillelse forventes i begynnelsen 2015, men vil avhenge av eventuelle arkeologiske funn i byggegropen.

A9 Palekaia AS er eid 50/50 av HAV Eiendom AS og Thongård AS. Insenti AS bistår prosjektet på prosjektledelse og prosjekteringsledelse.