Roboten er tilpasset slik at den kan heises ned i malmsiloen mellom skinnene i lossehallen. Den teknologiske nyvinningen utfører risikoutsatt vedlikeholdsoppdrag i stålsjakten i bunn av siloen.
Roboten er tilpasset slik at den kan heises ned i malmsiloen mellom skinnene i lossehallen. Den teknologiske nyvinningen utfører risikoutsatt vedlikeholdsoppdrag i stålsjakten i bunn av siloen.Foto: AF Gruppen.

AF Decoms robot løser risikooppdrag i gigantsiloer

Robotnyvinningen Decom X er utviklet for å utføre risikoutsatte vedlikeholdsarbeider i bunn av LKAB sine 60 meter dype malmsiloer i Narvik.