AF Decom - Planlegger

AF Decom Offshores fremste styrker er evnen til å lede og gjennomføre store prosjekter. Vi kan også vise til meget gode resultater og systemer innen HMS-området. AF Decom Offshore har lang erfaring innen riving fra landbasert virksomhet og gode referanseprosjekter, i første rekke fra Ekofisk-feltet. I tillegg besitter AF Decom Offshore en sterk entreprenørånd og innovasjonskultur. Eksempel på sistnevnte er utviklingen av piece small metodikken, der AF som første aktør benyttet anleggsmaskiner fra land til å rive en offshore installasjon.

FirmaAF Decom Offshore
FylkeOslo
Søknadsfrist18.03.2011

PLANLEGGER


Arbeidsoppgaver:
- Utarbeide fremdriftsplaner og ressursplaner for store offshore fjerningsprosjekter
- Besørge at tilstrekkelig plangrunnlag og plansystemer er etablert hos våre underleverandører, samt overvåke deres fremdrift
- Fortløpende å overvåke og analysere prosjektframdrift og gi råd vedrørende trender og plankonsekvenser til prosjektleder
- Identifiserer og evaluere plankonsekvensene av potensielle og godkjente endringsordre
- Vedlikeholde og videreutvikle en tilpasset planleggings- og rapportprosedyre
- Etablere formater og plangrunnlag for månedlig kunderapportering
- Sammenstille planinput fra utstyrsleverandører og underentrepriser i en totalplan med prosjektmilepæler

 

Kvalifikasjoner:
- Sivilingeniør /ingeniør
- Relevant arbeidserfaring kan kompensere manglende formell utdanning
- Erfaring fra større prosjekter på land eller offshore
- Erfaring med planleggingsverktøy som MS Project, Primavera, Safran eller lignende
- Gode engelskkunnskaper

 

Personlige egenskaper:
- Vi ser etter deg som har evne til å tilpasse deg skiftende omstendigheter og kunne arbeide effektivt i et hektisk miljø.
- Du må kunne foreta rasjonelle vurderinger på grunnlag av tilgjengelig informasjon.
- Evne å ta raske og klare beslutninger som kan innebære vanskelige valg eller veloverveid risiko
- Du må også kunne føre tilsyn med prestasjoner i forhold til tidsfrister og milepæler.
- Gode samarbeidsevner og evne å kommunisere proaktivt.
Arbeidssted er Oslo med mulighet for noe reisevirksomhet

 

AF Decom Offshore tilbyr et godt arbeidsmiljø og spennende utfordringer på tvers av tradisjonelle faginndelinger. Stillingen byr på betydelige muligheter for kompetanseutvikling og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikrings- og pensjonsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften.

Vis flere stillinger: