29. mai signerte AF Decom AS kontrakt med Statens vegvesen om arbeider som gjenstår etter bygginga av E6 Frya-Sjoa. F.v.: Byggeleder Jan Erik Kristiansen og prosjektleder Rune Smidesang, Statens vegvesen, og dirktør Amund Lien og prosjektleder Vegard Krekvik, AF Decom AS. Foto: Ole A. Turvoll, Statens vegvesen

AF Decom AS tar restarbeidene etter bygginga av E6 i Gudbrandsdalen

Forrige uke inngikk Statens vegvesen og AF Decom AS kontrakt om gjennomføring av arbeider som står igjen etter E6-utbygginga mellom Frya og Sjoa i Gudbrandsdalen.

AF Decom AS vant oppdraget i konkurranse med fem andre entreprenører, melder Statens vegvesen på sin internettside.

Allerede neste uke, i uke 24, går de i gang med arbeidene.

Oppdraget består i bygging av en 1.000 meter lang skogsbilveg sør for Sjoa som erstatning for tidligere Perkolo bru. Massetaket i Dalum på Sjoa, som ble brukt som deponi under bygginga av E6, skal planeres. Sør for Sjoa skal det bygges to busslommer på fylkesveg 312.

I tillegg til arbeidene på Sjoa, skal bygninger på 13 eiendommer, som er innløst og fraflyttet, rives på strekningen Ringebu-Otta. Eiendommene omfatter Fryatun kro og private boliger. Etter rivning skal avfall leveres til godkjent mottak og områdene hvor bygningene har stått, settes i stand.

Statens vegvesen skriver at naboer og bilistene blir i liten grad berørt av arbeidene, som skal være ferdig i desember i år.