AF Gruppens datterselskap Kanonaden Entreprenad skal utføre grunnarbeidet for nye industritomter i Rollsbo Västerhöjd i Kungälv, på oppdrag fra Ytterbygg AB. Foto: AF Gruppen

AF-datter klargjør industriområde nord for Gøteborg

AF Gruppens datterselskap Kanonaden Entreprenad skal utføre grunnarbeidet for nye industritomter i Rollsbo Västerhöjd i Kungälv, på oppdrag fra Ytterbygg AB.

Kontrakten har en verdi på 143 millioner svenske kroner uten merverdiavgift, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Det er stor etterspørsel etter nye industrilokaler i Rollsbo-området som ligger like nord for Göteborg med bra beliggenhet rett ved E6. Ytterbygg, som bygger og leier ut virksomhetstilpassede lokaler i Kungälv og Göteborg, skal ferdigstille 200.000 nye kvadratmeter for industri og lager i Rollsbo Västerhöjd.

Kanonadens oppdrag er å utføre grunnarbeid, vann- og avløpsarbeid, veiarbeid, i tillegg til sprenging av store mengder fjell.

– Vi ser at vi kan bidra med erfaring og kunnskap fra lignende prosjekter, og er glade for å kunne skape utvikling og vekst i den attraktive Göteborg-regionen, sier Bård Frydenlund, konserndirektør AF Gruppen Sverige i meldingen.

De nye industritomtene vil ferdigstilles i etapper, med trinnvis overføring til oppstart av bygging fra 2022. Entreprisen er ventet å vare til sommeren 2023.