Felt B6a Bispevika. Ill: Vannkunsten

AF bygger videre i Bispevika

AF Gruppen mottok torsdag en bestilling fra Oslo S Utvikling (OSU) på nok et byggetrinn i Bjørvika.

Byggetrinnet omfatter felt B6a som er beliggende rett sør for Dronninglunden (felt B2), som AF Gruppen også skal bygge. Begge feltene ligger nord for Bispekilen og med denne bestillingen er utbyggingsarbeider nå igangsatt i hele Bispevika Nord.

B6a-feltet består av i alt ni ulike bygg med ulik utforming og innbydende uteområder. Prosjektet omfatter totalt 215 leiligheter i tillegg til utadrettet virksomhet på gateplan og en forlengelse Oslos havnepromenade på kaianlegget rundt. Det danske arkitektkontoret Vandkunsten tegner området som blir et boligprosjekt i vannkanten og flere av leilighetene får sjøen rett utenfor vinduet.

AF Gruppen starter fundamenteringsarbeider på prosjektet i september 2017 og forventet ferdigstillelse er våren 2020. Kontraktens verdi er anslått til ca. 739 millioner kroner ekskl. mva.

Det er forbehold om tilstrekkelig forhåndssalg av leiligheter før igangsetting av byggearbeider over bakken.

- Kontrakten inneholder ambisjoner om en kostnadseffektiv og innovativ utbygging, og vi ser fram til å jobbe sammen med OSU for å realisere ambisjonene, sier konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad.