Konserndirektør Pål Egil Rønn i AF.

Foto: Svanhild Blakstad

AF-ansatte investerte en kvart milliard i eget selskap

Aldri før har de ansatte i AF Gruppen kjøpt flere aksjer enn de gjorde mandag da de innløste aksjeopsjoner og kjøpte aksjer for rundt en kvart milliard kroner.

– Vi synes det er veldig stas at de ansatte får muligheten til å være med på eiersiden i selskapet. Dette er med på å øke det sterke ansatte-eierskapet vi har i AF Gruppen, sier konsernsjef Pål Egil Rønn til Byggeindustrien.

– Er dette det største enkeltkjøpet de ansatte har gjort i selskapet?

– Ja, det er det. At de ansatte vil satse en kvart milliard kroner i eget selskap er solid, svarer Rønn fornøyd.

I alt 5 755 679 opsjoner har blitt utøvd av 1.240 ansatte i AF Gruppen. Volumveid gjennomsnittlig innløsningskurs på opsjonene var NOK 41,97. Antall utestående ikke-utøvde opsjoner i AF Gruppen ASA etter dagens transaksjoner er 0.

Primærinnsidere i AF Gruppen har i denne forbindelse kjøpt 447 701 aksjer i AF Gruppen ASA.

I forbindelse med dagens innløsning av aksjeopsjoner under AF Gruppen ASAs opsjonsprogram, har OBOS , Constructio og Aspelin Ramm kjøpt i alt 2 212 944 aksjer fra de ansatte i AF Gruppen.

I tillegg har Stenshagen,Verdipapirfondet Handelsbanken Norge, Vevlen Gård og AAT Invest kjøpt i alt 553 236 aksjer.