AF-aksjen opp 5.868 prosent på 15 år - og Veidekke-verdien har økt med 2.763 prosent

Både AF Gruppen og Veidekke har hatt en eventyrlig vekst på Oslo Børs de siste 15 årene, og er opp henholdsvis 5.868 og 2.763 prosent.

Tallene, som viser kursutviklingen aksjene har hatt på Oslo Børs, er hentet fra Bloomberg og er justert for utbytte.

AF Gruppens tall er kanskje mest imponerende. Ser man på veksten de siste ti årene så er den på 1.243 prosent, og de siste fem på 391 prosent.

Veidekke følger hakk i hæl, men veksten reflekterer at entreprenørkonsernet startet perioden som en vesentlig større aktør enn AF. De siste ti årene har kursutviklingen vært på 351 prosent, og siste fem på 306 prosent.

Til sammenligning har OSEBX-indeksen i Oslo steget med 309, 55 og 78 prosent henholdsvis de siste 15, ti og fem årene.

Uorganisk vekst

- Det er flere grunner som er med på å forklare den gode avkastningen til de norske børsnoterte entrepenørselskapene, sier analytiker Magnus Berg i meglerhuset Arctic Securities til Byggeindustrien. Han følger både Veidekke og AF Gruppen tett.

- Med kun periodevise unntak har norsk økonomi vært i høykonkjunktur de siste 10-15 årene. Det har gitt rom for at selskaper som AF og Veidekke har lykkes med sine vekstrategier. Begge selskapene har vært spesielt gode til å vokse uorganisk. Det vil si at de har lyktes med å videreutvikle og integrere virksomheter de har kjøpt opp. Dessuten har de over lengre tid vært gode til å beholde og tiltrekke seg dyktige medarbeidere, legger han til

I både AF Gruppen og Veidekke har de ansatte hatt betydelig eierskap i bedriften gjennom aksjekjøpsprogrammer, og han mener det har bidratt til å få ansatte, ledelse og eiere til å trekke i samme retning.

- Lønnsom vekst, godt lederskap, medeierskap og markedsutviklingen er med andre ord viktig for å forklare utviklingen. De siste årene har i tillegg aksjene fått medvind fra lavere rente og at investorer har søkt eksponering utenfor oljesektoren, mener Berg.

Også sterk vekst for de "svenske"

Flere av de andre entreprenørene som har virksomhet i Norge er notert på stockholmsbørsen, men verken Skanska, NCC, Peab eller JM kan vise til samme børsutvikling.

Allikevel har disse aksjene også levert solid avkastning dersom man hadde kjøpt aksjene for 15 år siden. I perioden er Skanska opp 590 prosent, NCC opp 1.181 prosent, Peab opp 1.012 prosent og JM opp 735 prosent.

- Hva er årsaken til at de norske entreprenørene har utviklet seg bedre enn de svenske?

- Når det gjelder utviklingen sammenlignet med de svenske entreprenørene skal vi ha i bakhodet at disse virksomhetene er større, og det således har vært utfordrende å oppnå samme prosentuelle vekst som Veidekke og AF. De har også bredere geografisk eksponering. Den svenske økonomien ble i mye større grad rammet av både finanskrisen og eurokrisen, og det er kun de siste par årene vi har sett veksten komme tilbake for fullt i vårt naboland, svarer Berg.

Fortsatt vekst

- Hvordan tror du entreprenøraksjene vil utvikle seg fremover?

- For de norske entreprenørene forventer vi fortsatt god ordretilgang innenfor bygg og anlegg de neste årene drevet av sterk etterspørsel etter nye boliger, offentlige bygg, samt vekst innen vei og bane slik planforslaget til ny Nasjonal Transportplan skisserer, sier Berg.

- Etter mye støy knyttet til utenlandsk konkurranse på en del anleggskontrakter, for eksempel Follobanen-entreprisene, er det i våre øyne også et sunnhetstegn for bransjen at AF Gruppen i samarbeid med Kruse Smith vant den første Nye Veier kontrakten. Det viser at de norske entreprenørene er meget konkurransedyktige, avslutter analytikeren.