Oslo Børs.Foto: Trond Joelson

AF-aksjen 20 år

I år feirer AF Gruppen 20 år som børsnotert selskap, og 20 år som det selskapet med høyest avkastning på Oslo Børs.

8. september 1997 markerte starten på AFs børseventyr. I løpet av de 20 årene som er gått, har AF-aksjen vært den aksjen som har gitt høyest avkastning på Oslo Børs med en avkastning på hele 6 724 prosent, inkludert utbytte, skriver selskapet i en pressemelding.

Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig avkastning på 24 prosent. Oslo Børs Hovedindeks har til sammenligning steget med 315 prosent i samme periode, noe som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7 prosent.

AF Gruppen har også de siste 10 årene vært det selskapet på Oslo Børs som har hatt størst avkastning.

AF Gruppens og dets eiere har et ønske at medarbeiderne selv skal ta del i selskapets verdiskapning. De ansatte skal ikke bare føle eierskap til bedriften sin, de har faktisk ha reelt eierskap. Tanken er at når man eier noe sammen, vil alle være med og dra lasset. Det skaper lojalitet og engasjement, noe som i neste omgang gir økte verdier.

Den muligheten er det mange som har benyttet seg av – per i dag eier rundt 1 500 AF-ansatte aksjer i arbeidsplassen sin, det tilsvarer 42 prosent av konsernets nærmere 3 600 ansatte. AF-ansatte eier 17 prosent av selskapet – verdier for mer enn 2 milliarder kroner.

- De ansatte er selskapets viktigste ressurs. Verdien av selskapet er tett knyttet til de ansattes motivasjon og innsats. Vi har derfor årlige aksje- og opsjonsprogrammer rettet mot samtlige ansatte i AF Gruppen. Ved å invitere medarbeiderne inn som aksjonærer, vil de ansatte, selskapet og selskapets eiere ha felles mål, sier Sverre Hærem, konserndirektør finans i AF Gruppen.