Fellesprosjektet E6 og Dovrebanen nord for Minnesund er blant prosjektene som endte i en langvarig og kostbar konflikt i rettsapparatet. EBA og Statens vegvesen mener imidlertid at tvistenivået har bedret seg de siste årene.

Fellesprosjektet E6 og Dovrebanen nord for Minnesund er blant prosjektene som endte i en langvarig og kostbar konflikt i rettsapparatet. EBA og Statens vegvesen mener imidlertid at tvistenivået har bedret seg de siste årene.

- Advokatene har fått for stor plass i bransjen

EBA og Statens vegvesen er enige om én ting: Advokatene har fått for stor plass i anleggsbransjen.