Styreleder i Føyen Torkildsen, Ottar F. Egset.

Advarer mot kompliserte regler og høyt konfliktnivå

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen samlet i april to av landets største advokatkontorer med fokus på byggejus. Nå advarer de mot et konfliktnivå som alle taper på.

Nyfusjonerte Føyen Torkildsen har samlet et av landets største spissede kompetansemiljøer på entreprise-, eiendoms-, plan- og bygningsrett. Nå forteller Føyen Torkildsen-advokatene om et hardere rettslig klima i den norske eiendoms-, bygg- og anleggsnæringen.

– Det er ingen tvil om at det er et høyere konfliktnivå i dag enn for noen år siden. Kravene har også blitt større, og kan komme på opp mot 100 prosent av kontraktsummen. Det er ikke bra, sier advokat og Føyen Torkildsen-partner Andreas Rostveit til Byggeindustrien.

Sykdomstegn

Byggeindustrien skrev i mars at Statens vegvesen bekrefter et høyere konfliktnivå i anleggsbransjen enn det man har sett på lenge. Også entreprenør Veidekke uttalte seg om en juridisk tilspisning i anleggskontrakter, og leder i Veidekke Region Anlegg, N ils Hæstad, kunne fortelle overfor Byggeindustrien at nettopp konfliktnivået gjorde at de nedprioriterte en Follobane-kontrakt de var prekvalifiserte til.

– Tilstanden i bransjen er nå slik at vi har flere store rettslige tvister mot offentlige byggherrer på anleggsprosjekt. Vi må bruke de beste hodene på dette for å få pengene vi skulle hatt i utgangspunktet. Det var en medvirkende årsak ti l at vi hoppet av, sa han om hvorfor Veidekke ikke ville regne på Jernbaneverkets Oslo S-parsell på Follobanen.

Føyen Torkildsen-advokatene mener reglene rundt offentlige anskaffelser er for kompliserte, og at det er et sykdomstegn når advokathjelp trengs i hvert enkelt innkjøp.

– Vi ser at det gjøres mye feil, og mange må gå til advokat. Slik skal det ikke være. Selv om det kanskje kan gagne oss advokater, må vi også se på hva som lønner seg for samfunnet, sier Hans-Jørgen Arvesen.

Øker kapasiteten

Føyen Advokatfirma og Advokatfirmaet Torkildsen & Co fusjonerte 1. januar i år, men sammenslåingen har ikke vært praktisk gjeldende før 1. april, med samlokalisering og en helhetlig forening av de to selskapene.

– Det er mange grunner til at vi har valgt å fusjonere, forteller styreleder i Føyen Torkildsen, Ottar F. Egset.

– En viktig grunn er at vi er ganske like; begge firmaer har hovedsakelig fokusert på eiendoms- og entrepriserett. Etter fusjonen har vi mer enn 40 eiendoms- og entrepriserettsspesialister. Det er spiss kompetanse kundene etterspør, slår Egset fast.

– I tillegg øker vi kapasiteten betraktelig, legger han til.

Den nye Føyen Torkildsen-styrelederen understreker at de to firmaene dog ikke er så like at de ikke bringer noe nytt til helheten.

– Vi utfyller hverandre godt. Torkildsen stiller tradisjonelt sterkere i saker i møte med det offentlige, og Føyen er sterkere på privatmarkedet. Det blir en klar styrking på alle våre områder, sier han.

I tillegg til spisskompetansen på eiendom og entrepriserett har også Føyen Torkildsen en syv mann sterk avdeling for plan- og bygningsrett, noe som skal styrke både eiendoms- og entreprisesiden i bedriften.

Egset mener det nylig fusjonerte advokatfirmaet blant annet kommer til å utmerke seg på sin styrke i saker om offentlige anbud, og også i saker om offentlig-privat samarbeid vil Føyen Torkildsen styrke seg ytterligere.

– Dette er noe vi har fokusert på før fusjoneringen også, og vi skal fortsatt arbeide for å vinne oppdrag på OPS som lyses ut, supplerer kollega Andreas Rostveit.