Advarer mot arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring kan føre til at flere nordmenn støtes ut av arbeidsmarkedet og over på trygd, frykter forskerne Steinar Holden og Knut Røed.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) frykter at Norge får stor mangel på arbeidskraft framover, og han vil legge fram en stortingsmelding om arbeidsinnvandring i løpet av året. Men to av norges fremste økonomer er skeptisk til å løse arbeidskraftbehovet ved import av arbeidskraft, skriver Dagens Næringsliv. Onsdag deltar seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret og professor Steinar Holden på en konferanse om arbeidsmarkedet i regi av Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Her skal blant annet flere stortingspolitikere få presentert forskernes syn på arbeidsinnvandring. Begge peker på at arbeidsinnvandring har en positiv side fordi det hindrer at den høye etterspørselen etter arbeidskraft slår ut i økt lønns- og prispress. Men de peker samtidig på at ulempen er at arbeidsinnvandrere kan hindre at nordmenn som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, får slippe til. Det veldige trykket vi har i arbeidsmarkedet nå kan være gunstig fordi det kan få lokket fram de marginale gruppene som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Men så lenge du har billig arbeidskraft fra utlandet kan det dempe kreativiteten for å hente fram de vanskeligste ressursene, sier Røed.