Administerende direktør

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, som sorterer under Byrådsavdeling for næring og eierskap. Omsorgsbygg er en av landets største eiendomsforvalter med mer enn 900 000 kvadratmeter i porteføljen, som består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer. Omsorgsbygg sitt hovedmål er å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg.

Firma Experis for Omsorgsbygg Oslo KF
FylkeOslo
Søknadsfrist14.05.2019

Vil du lede en av landets største eiendomsforvaltere?

Mandatet til Omsorgsbygg (OBY) er å forvalte og utvikle noen av de viktigste eiendommene Oslo Kommune benytter seg av i tjenesteleveransen til byens innbyggere. Som direktør i OBY vil du være øverste leder for et foretak med en stor og viktig eiendomsportefølje. Dette er viktige bygg som barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendommer. Som toppleder skal du bidra til at OBY leverer tidsmessige eiendommer som løser leietakernes behov på en god måte.

OBY bidrar i videreutviklingen av Oslo kommune og byfornyelse. Gjennom det grønne skiftet skal foretaket være en spydspiss i utviklingen av klimavennlige bygg, slik at kommunen når sine klimamål. De ansatte er stolte av å bidra til grønn eiendomsdrift og utvikling - du blir gitt muligheten til å forsterke denne posisjonen.

Driftsbudsjettet for 2019 er på 1,8 mrd, midler som skal bidra til å ivareta bygningsmassen gjennom forsvarlig drift, forebyggende vedlikehold, kontinuerlig utvikling og god forvaltning. OBY gjennomfører flere spennende prosjekter og man budsjetterer med investeringer for 13,8 mrd. i neste budsjettperiode.

For å lykkes som direktør i OBY anses det som nødvendig med relevant høyere utdannelse, eventuelt svært relevant praksis som kan kompensere for utdanning. Videre har du solid ledererfaring fra store og komplekse organisasjoner, gjerne med samfunnskritiske systemer/ eiendomsfaglig kompetanse. OBY er en viktig del av eiendomsforvaltningen i Oslo kommune og du vil som direktør trenge god kunnskap om hvordan man oppnår resultater som leder i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

Som person er du en tydelig, trygg, samlende og relasjonsstyrt leder som samspiller godt med andre. Du er motivert av samfunnsoppdraget og har en tydelig visjon for OBY videre. I forlengelsen av dette, er du dyktig til å skape stort engasjement og eierskap til oppgavene hos dine medarbeidere.

I OBY kan vi tilby deg

  • Et stort og viktig samfunnsoppdrag
  • Ressurser – du vil se synlige resultater av arbeidet
  • Store prosjekter som påvirker mange
  • Bidra til å sette et fotavtrykk i Oslo
  • Gode betingelser
  • Et godt arbeidsmiljø

Klikk her for å komme til vår hjemmeside hvor du kan registrere din CV og søke stillingen.

Kontaktinformasjon

Wenche Rasch
Telefon +47 99 59 50 13
Wenche.Rasch@no.experis.com

Gisle Roll Ludvigsen
Telefon +47 93 46 81 68
Gisle.Roll.Ludvigsen@no.experis.com

Vis flere stillinger: