Abels Hus

Med toppklasse miljøsertifiseringen “Excellent” som første kontorbygg i Midt-Norge, sykkelgarasje med garderobe og dusjanlegg i kjelleren, samt humlehotell og bikuber på taket, markerer det nye Abels Hus i Teknobyen i Trondheim seg på ulike måter som et tidsriktig og framtidsrettet kontorbygg.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Kontor/næringsbygg

Areal: 18.800 kvadratmeter

Byggherre: KLP Eiendom

Arkitekt: Narud Stokke Wiig

Landskapsarkitekt: Plan Arkitekter

Totalentreprenør: NCC

Prosjektkostnad: 350 millioner eks. mva. og tomtepris

Kontraktssum: 280 millioner kroner/cirka 320 millioner med tillegg

Rådgivere: RIB, RIBr: Sweco | RIMiljø, RIGeo: Rambøll | RIE: Vintervoll | RIV rør: K. Lund | RIV vent: Teknisk Ventilasjon | -
RI Vei: Vianova Trondheim

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Vintervoll | Rørlegger: K. Lund | Ventilasjon: Teknisk Ventilasjon | Heis: Kone | Prefab betong: Spenncon | Trapper og rekkverk: Midthaug | Riving: AF Decom | Grunnarbeid: Anleggsmaskiner | Ferdigbetong: Unicon | Maskiner og utstyr: Ramirent | Taktekking og membraner: IcopalTak | Gulvstøp og -avretting: Rakon Bygg | Mur/puss/tegl: Bugge | Maler: Rosenborg Malerteam | Himlinger, systemvegger og akustikkpuss: Tecmo | Gulvbelegg og epoxygulv: Nordbelegg | Fasader: Staticus | Byggevarer: Optimera | Glass/alu: Ratdal | Dører: Daloc | Brannsikring: RH Prosjekt | Stikking og oppmåling: Geo Survey | Skilt og merking: Taktila | Sedumtak: Bergknapp

Uten påtrengende mange rette vinkler framstår bygget dessuten visuelt spennende, noe fasaden med hundrevis av etasjehøye veggpaneler i hvit aluminium og glass også bidrar til.

Foreløpig siste tilvekst til forsknings- og næringsparken Teknobyen er på knapt 19.000 kvadratmeter, og ble overlevert byggherren KLP Eiendom fredag 31. mars - som lovet av entreprenøren NCC for to og et halvt år siden. Ved overtakelsen var det tegnet leiekontrakter for drøyt 80 prosent av arealet, og prosjektdirektør Ulf Haugen i KLP Eiendom Trondheim er sikker på fullt hus i løpet av året.

– Vi har fått et flott bygg som vi er meget tilfredse med. Vi tror også leietakerne vil oppleve Abels Hus som et godt og attraktivt sted å jobbe, sier Haugen. De tre første, og største, leietakerne er Norsk Helsenett SF, HEMIT (Helse Midt-Norge IT) og Asplan Viak AS - alle med leiekontrakter på ti år.

Godt samspill

– For NCC i Trondheim er Abels Hus et stort og viktig prosjekt, også økonomisk. Vi har levert i henhold til fremdriftsplan hele veien, overleverte huset på timen og med en kvalitet som vi er stolte av. Huset har dessuten i seg selv kvaliteter som vi setter pris på å ha vært med å utvikle og virkeliggjøre gjennom vårt konsept og samspillsmodell NCC Prosjektstudio, sier prosjektleder Tommy Olofsson i NCC. Den opprinnelige totalentreprisen lød på 280 millioner kroner, men er gjennom tilleggsleveranser økt til cirka 320 millioner.

– Før valget av NCC ble det gjennomført parallelle forhandlinger over en fem måneders periode på bakgrunn av arkitektens vinnerutkast og ferdig skisseprosjekt, forteller prosjektdirektør Haugen i KLP Eiendom. Forhandlingene endte i en samspillkontrakt med NCC rundt fellesferien 2014. Samspillet ble gjennomført på høsten og byggestart var mars 2015. For selve byggeprosjektet ble inngått en standard totalentreprisekontrakt. Både Olofsson og Haugen roser samarbeidet og den kontinuerlige prosessen med byggherre, entreprenør, arkitekt og rådgivere som en suksessfaktor.

Stor fleksibilitet

Et modulbasert byggesystem gjør Abels Hus til et fleksibelt kontorbygg. Hver modul i de 15.300 kvadratmeter kontorlokalene er individuelt programmerbar med tanke på varme, ventilasjon og lys, og de kan kobles sammen i større enheter. Det gir fleksibilitet med tanke på fordeling av cellekontor, teamkontor, møterom, åpne kontorlandskap og sosiale kroker.

– Kontorarealene kan skreddersys den enkelte leietakers behov, og med enkle grep redesignes - noe som garantert vil skje, sier prosjektdirektør Ulf Haugen av erfaring. KLP er trygge på at merkostnaden med modulene vil betale seg i fleksibilitet og brukertilfredshet. Modulsystemet er for øvrig gjennomgående i hele huset, også i parkeringskjeller og tekniske anlegg. Abels Hus er på det høyeste seks etasjer mot sør, som trappes ned til fem mot nord. Etasjene forbindes med tre trappeløp og tre heisbatterier - en dobbelheis knyttet til hovedinngang og en heis i hver ende av nord- og sørfløyen. Huset har tre fløyer i ulike retninger, som er koblet sammen med hovedinngang/vestibyle og andre atriumslignende overgangssoner med store glassflater over flere etasjer. Mot Tilfredshet kirkegård som grenser mot hele vestsiden av Abels Hus, smalner byggevolumet inn, og vinklingen av fløyene gjør at fasaden ikke framstår dominerende mot kirkegården.

Fasade med 670 panel

NCC har som entreprenør ikke støtt på uforutsette problemer underveis. Forundersøkelser hadde kartlagt at grunnen var til dels sterkt forurenset som følge av tidligere bilverkstedsdrift på tomten. 7-8.000 tonn masse måtte transporteres til mottak. Ellers var grunnforholdene gode, og det var ikke nødvendig å spunte eller pæle, forteller prosjektleder Tommy Olofsson. Abels Hus er bygget på en plasstøpt betongsåle og grunnmur, men er ellers reist med prefabrikkerte betongelementer.

– Byggeteknisk er det meste kjent og gjennomprøvd, med unntak av fasaden, forteller prosjektleder Olofsson. Fasaden er nemlig sammensatt av 670 prefabrikkerte veggpanel i hvitlakkert aluminium og glass, produsert i Vilnius, Litauen og fraktet til Trondheim på trailer. Hvert panel er et fiks ferdig, fullverdig veggelement fra ytterst til innerst. Alle, bortsett fra hjørneelementene, er 2,4 meter brede og sammensatt av fire 0,6 meter moduler i full etasjehøyde. Det muliggjør ulike kombinasjoner/rekkefølge av glass- og aluminiumselementer i hvert panel. Panelene heises opp med kran og henges på plass på bygget; helt uten bruk av stillas.

Miljøvennlig med sykkelgarasje

– Å bygge framtidsrettede miljøvennlige kontorbygg, er et hovedmål for KLP Eiendom, sier prosjektdirektør Ulf Haugen. Abels Hus har derfor en bevisst, sterk grønn profil og overoppfyller miljøkravene for kontor/næringsbygg. Som første kontorbygg i MidtNorge oppnår Abels Hus BREEAM-miljøsertifiseringsgraden ”Excellent”. Bygget har energiklasse A og klassifiseres som passivhus. Miljøaspektet har vært holdt høyt under hele byggeperioden og kildesorteringsgraden endte på over 95 prosent. Det skyldes ikke minst at NCC har vært kompromissløs i sitt fokus på grønn byggeplass, roser prosjektdirektør Haugen i KLP. Utstrakt bruk av sedum på bygget bidrar til fordrøying av regnvann og redusert avrenning fra takflatene. På taket blir det etablert humlekasser og bikuber for å forsterke prosjektets grønne profil.

Oppvarmingen av Abels Hus er basert på fjernvarme og varmepumper. Kontorarealene har varmestrips i taket. Det er utvendig, automatisk solskjerming og manuell innvendig blending. Belysningen er 100 prosent LED-basert med bevegelsesfølere. Bygget har desentralisert ventilasjon med hele 18 ventilasjonsaggregater.

Miljøvennlig og helsefremmende er også den store sykkelgarasjen som er en egen seksjon av parkeringskjelleren. Her er det sykkelstativ med plass til 250 sykler. Jobbsyklistene har også fått eget godt dimensjonert garderobeanlegg med skap og dusj og tørkerom. Garderobeanlegget har egen håndkleservice; leietakerne finner rene håndklær hver dag og leverer inn brukte. I sykkelgarasjen finnes også et par selvbetjente servicessøyler med utstyr til enkle reparasjoner, dekkskift, pumpe og så videre. Det er lademulighet for el-sykler.

Tilfredse arkitekter

– Vi har gode erfaringer med KLP som byggherre. De representerer en aktiv og engasjert utbygger, som har vilje og egeninteresser i et godt resultat. Samarbeidet med entreprenøren NCC har også fungert godt, sier seniorarkitekt Erlend Torkildsen i Stokke Narud Wiig (NSW) som har tegnet Abels Hus.

– I denne type prosjekter og prosesser er det viktig at det skapes et godt miljø og en konstruktiv kultur. Det har vært tilfelle når det gjelder Abels Hus. Prosjekteringen har i hovedsak foregått gjennom ukentlige prosjektstudio, der ulike fag og aktører møtes og samhandler, sier Torkildsen. Arkitekten peker på at det hele tiden har vært viktig for dem å gi bygningen en gjennomgående helhetlig fasadestruktur som med få virkemidler skaper et variert og karakteristisk utrykk. Prosjektets hovedidé om oppbrutte volum, varierte fasaderetninger og ulike uterom, har ligget fast siden oppstart. Den konkrete fasadeløsningen er resultat av en prosess med byggherre, entreprenør og leverandør.

– Valg av fasadeleverandør og løsningen med prefabrikkerte fasadeelementer har vært en positiv erfaring, så vel med tanke på prosjektering og utførelse som ferdig resultat, understreker Torkildsen.

Attraktiv miljøprofil

– Vi håper at det å ”bo” i Abels Hus vil bidra til å gjøre Norsk Helsenett SF til en enda mer attraktiv arbeidsgiver, sier prosjektleder Karianne Næss i Norsk Helsenett SF. Norsk helsenett SF skal leie i underkant av 4200 m2 (hele 5. og 6. etasje) og 160 ansatte skal være på plass første uka i mai. Næss framholder blant annet miljøprofilen som en av flere gode grunner til å flytte til Abels Hus.


Flere prosjekter