ABB Industribygg

Nybygget til ABB skal huse selskapets serviceaktiviteter for transformatorer, høyspentbrytere og vannkraftgeneratorer. Foto: Anders KjøndalVed å være med på å utforme bygget til egen virksomhet og behov, er det håp om kunne optimalisere og effektivisere driften i det nye bygget. Selv om arealene ABB hadde på Brakerøya var fire ganger så store. Foto: Anders KjøndalFoto: Anders KjøndalFoto: Anders KjøndalFoto: Anders KjøndalFoto: Anders Kjøndal

Det tidligere steinbruddet og pukkverket er historie, og området er nå regulert til lager- og industriområde. ABB har holdt til på Brakerøya i 102 år, men blir nå første leietaker i Kobbervik Næringspark rett utenfor
Drammen sentrum.

Fakta

Sted: Drammen

Prosjekttype: Verksted- og kontorbygg

Bruttoareal: 3.600 kvadratmeter

Byggherre: Drammen kommune Eiendomsutvikling

Byggeledelse og SHA-KU: HR Prosjekt

Totalentreprenør: Panelbygg

Kontraktsum eks. mva.: 64,8 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektene Astrup og Hellern

LARK: Grindaker

Rådgivere: RIB: Siv. ing. Will Arentz l RIB stål- og bæresystem og utførende: Ipoa l RIE: ECT l RIByFy, RI VVS/BIM og kontroll varmekonsept: EM Teknikk l Rådgiver brønner: Asplan Viak l Prosjektering avkjørsel: Rambøll l RIBR, RIVA og RIG: Multiconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Kjeldaas / Fjellsprengern l Betongarbeid: Dag Arne Nilsen l Tømrer, flis- og murarbeid: Eiker Mur og Bygg l Hulldekker: Loe Betongelementer l Rør: Veas Rør l Elektro: Olaf Helge Ask l Ventilasjon: Nor Klima l Taktekker: Byggpartner l Gulvstøping: Vinstra Sementpuss l Heis: Kone l Takplater: Tata Steel l Sandwichpaneler: Kingspan l Alufasader: Fasadeconsult l Porter: Nassau l Brønnboring: Østlandske Brønnboring l Ståltrapper: Nisjemetall l Maler: Pronex l Systemvegger og -himlinger: Modulvegger l Brystning og heissjakt: Isachsen Anlegg l Kran: Kone Cranes l Lås og beslag: Kaba l Garderobeskap: SSG l Gulvbelegg: Industribelegg l Branngardin: Bramo l Takluker: Jet-Bramo l Kjøkken: Keo Interiør l Fotskrapelist: Ulefoss l Brannsikring: Firesafe l Radon: Borg Radonsikring l Solskjerming: Scandic Markiser

Verksted- og kontorbygget er tegnet av Arkitektene Astrup og Hellern og er på 3.600 kvadratmeter. Det skreddersydde bygget skal huse ABBs serviceaktiviteter for transformatorer, høyspentbrytere og vannkraftgeneratorer. Et avansert oljelaboratorium, verkstedfasiliteter og kontorer er på plass for de vel 80 ABB-ansatte som vil ha sitt daglig virke der.

Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) er et heleid kommunalt selskap som ble opprettet i 2016. Målet er å kunne tilby konkurransedyktige alternativer i markedet for næringstomter – men har også i sin besittelse eiendommer for boligformål. Kobbervik Næringspark ligger kun noen få minutter unna Drammen, og har en svært grei tilkomst fra E18.

– Fordelen med denne tomta var at den var ferdig regulert og klar for bygging. Hele planområdet er på 31 dekar. Bygget til ABB beslaglegger om lag 10 dekar. Det muliggjør et terminal- eller logistikkbygg på inntil 12.000 kvadratmeter i et trinn 2, forteller administrerende direktør i Drammen kommune Eiendomsutvikling (DKEU), Bjørn Holm.

Bakteppet for ABBs flytting fra Brakerøya i Drammen er Helse Sør-Østs etablering av et nytt sykehus – med et påfølgende behov for større tomtearealer.

– I forkanten av tomtevalget her vurderte vi i underkant av 20 tomter og eksisterende bygg. Men med våre spesielle behov ble det klart at det var et nybygg vi burde gå inn for, sier leder for serviceavdelingen for transformatorer i ABB, Atle Valvik.

På Brakerøya disponerte ABB hele 13.000 kvadratmeter. En av fordelene der var at man kunne løfte de største enhetene med egne kraner. I nybygget er det på plass to traverskraner. Selskapet baserer seg nå på leie av krankapasitet de gangene behovet melder seg.

Kompetansesikring

Et moment som spilte en viktig rolle i tomtelokaliseringen var hvor de ansatte var hjemmehørende. – En virksomhet som vår er bygget opp av dyktige mennesker med stor kompetanse. Vi har et stort produktspekter. Maskiner vi arbeider med kan være flere tiår gamle, derfor er det viktig å ha erfaringen på plass. Vi kunne ha vært sårbare dersom denne kompetansen forsvant som følge av ny lokalisering, presiserer Knut Skaar, ABBs prosjektleder for flyttingen til Kobbervik Næringspark.

ABB måtte være ute fra lokalene på Brakerøya før 1. februar 2019. Da Panelbygg signerte kontrakten 8. februar 2018 var det klart at prosjektet måtte stå ferdig allerede 31. januar 2019.

Terrengbearbeiding

– Utfordringen var tiden og omfattende arbeider med tomten, sier daglig leder i Panelbygg, Martin Schinnes. – I samspillsfasen optimaliserte vi plassering av bygg og terrenglinjene, men allikevel måtte cirka 60.000 kubikkmeter ut av tomta før vi kom i gang med fundamenteringsarbeidet. Av dette var det cirka 30.000 kubikkmeter fjell som måtte sprenges bort, forteller han.

Ved etablering av geobrønnene støtte man på utfordringer med et lag av svelleleire cirka 100 meter ned i fjellet. Brønnparken måtte utvides og optimaliseres, og byggets energianlegg omprosjekteres underveis i prosessen.

En viktig leverandør, Fasade Consult i Mjøndalen, hadde de fleste vinduene klar for levering da det brøt ut en skjebnesvanger brann i fabrikken i oktober 2018. Alle vinduene og produktene gikk tapt og en ny produksjonslinje måtte settes opp for å produsere vinduer og dører til prosjektet. Dette medførte at vi måtte bygge provisoriske løsninger som skulle fungere også for byggets innredningsfase. Men det ble gjort en kjempeinnsats av leverandøren og ved overlevering var alle vinduer på plass. Det er godt jobbet, sier Schinnes.

Skreddersydd

– Vi har nå fått et areal som er kun en fjerdedel av det vi flyttet fra. Men vi har forsøkt å effektivisere driften og optimalisere, og har i et samarbeid fått anledning til å utforme bygget til vår virksomhet og prosessbehov, bekrefter Skaar.

Schinnes forteller at utfordringen lå ikke i selve bygget, det har Panelbygg lang erfaring i å utføre. Det spesielle var kravene fra ABB.

– Det er svært mange tekniske løsninger, og mye teknisk infrastruktur i bakken. Underveis har det vært mange tilpasninger for at bygget skulle kunne fungere optimalt for ABB. Vi var avhengige av et samspill, der vi forsto deres behov. Og ABB kunne komme med innspill og få på plass det som måtte inn før bygget sto ferdig, Blant annet en enorm tørkeovn for trafoer. Den måtte inn før resten av bygget ble reist.

Når ABB tester trafoene kreves det støtspenning, det kan komme til et slikt nivå at det potensielt kan gjøre mye skade. Derfor måtte det investeres i et jordingsanlegg med 27 brønner med nedsatte kobberspyd. Gulvet i verkstedhallen og enkelte steder utendørs er dimensjonert for enorme vektbelastninger. De skal kunne tåle trafoer på 300 tonn.

I tillegg til verksteder, garderober, kontorarealer, møte- og konferanserom og ni stillerom er det også på plass et laboratorium.

– Vi har en stab på seks personer som utfører diagnostikk av forskjellige typer transformatorolje. En gasskromatograf analyserer oppløst gass i oljen; en slags blodprøve som sier noe om en maskins «helsetilstand». I disse lokalene er det svært strenge krav til ventilasjon og avløp, sier Skaar.

Mounia Fadouach-Wexels Riser, prosjektansvarlig i Drammen kommune Eiendomsutvikling, forteller at ABB Industribygg var deres aller første utleieavtale. – Vi er stolte over at vi klarte å beholde ABB innenfor kommunegrensene, sier hun.

Bygget er imidlertid videresolgt til en lokal investor. – Vi er i en fase der vi trenger å bygge oss opp for å ha kapital til videre prosjektutvikling, sier Bjørn Holm.