Energiminister Terje Aasland (Ap) under presentasjonen av rammevilkårene for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Tirsdag må han svare på hvorfor departementet ennå ikke har svart på mulighetene for å utrede framtidig kjernekraft i Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Energiminister Terje Aasland (Ap) under presentasjonen av rammevilkårene for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Tirsdag må han svare på hvorfor departementet ennå ikke har svart på mulighetene for å utrede framtidig kjernekraft i Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Aasland må svare på purring om planer for kjernekraftverk

Etter over to måneder uten lyd fra energiminister Terje Aasland (Ap), vil ordføreren i Aure be om svar på hva regjeringen tenker om bygging av et kjernekraftverk på Nordvestlandet

– Vi har ikke hørt noe etter at meldinga ble sendt inn, det er derfor vi nå etterlyser fremgang, skriver ordfører Hanne Berit Brekken til NTB.

Tirsdag klokka 15 vil Brekken sammen med representanter for Norsk Kjernekraft møte Aasland til en videokonferanse. Tema vil være planene for et mulig kjernekraftverk i Aure og Heim kommuner på grensen mellom Møre og Romsdal og Trøndelag.

Energidepartementet opplyser til NTB at det ikke er Aasland som har tatt initiativ til møtet.

– Ønsker innblikk

I begynnelsen av november fikk Energidepartementet oversendt planer fra Norsk Kjernekraft forslag til utredningsplan om å bygge kjernekraftverk i en framtidig næringspark på grensen mellom Aure kommune og Heim kommune. Kartleggingen har skjedd i tett samarbeid med den politiske ledelsen i to kommunene, som begge er styrt av Arbeiderpartiet.

Men etter oversendelsen av planene til regjeringen for snart tre måneder siden har de ikke hørt noen ting Aasland eller departementet.

– Møtet er oppfølging av Norsk kjernekraft sin melding om utredningsprogram for mulig kjernekraft i kommunene Aure og Heim. Vi ønsker å få innblikk i hvordan og når statsråden tenker behandling, skriver Hanne Berit Brekken.

Vil utfordre om kjernekraft

Aure og Heim kommuner har engasjert seg i energidebatten. Da planene ble kjent i fjor høst uttalte Brekken til NRK de ønsket å utfordre den passive holdningen staten har til kjernekraft som kraftkilde. De er ikke alene. Flere norske kommuner har blitt med på et opprop om å utrede muligheter for kjernekraft.

I debatten om framtidig energiutbygging i Norge sett opp mot å innfri klimamålene for 2030 og videre framover har energiminister Terje Aasland (Ap) tydelig vist sin begeistring for vindkraft, kanskje spesielt vindkraft til havs. Om kjernekraft svarte han derimot Fremskrittspartiet i Stortinget den 17. desember i fjor at han ikke så det som en løsning på Norges kraftbehov.

– Det er mange grunner til at jeg mener at kjernekraft ikke er riktig løsning for Norge nå, svarte Aasland og pekte på høye utbyggingskostnader, utfordrende avfallshåndtering og manglende kompetanse.

Billigere enn havvind

Med på utredningen fra Norsk Kjernekraft fulgte det både en geologisk studie og en mulighetsstudie.

– I stedet for å rette søkelys på alt som er galt med kjernekraft, bør Aasland heller se på hva som kan være bra med kjernekraft i Norge, skrev daglig leder i Norsk Kjernekraft AS Jonny Hesthammer i Bergens Tidende 7. januar i år.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oversikt over kostnaden knyttet til utbygging og drift av ulike former for energi, er kjernekraft bare marginalt dyrere enn bunnfast havvind, og langt billigere enn flytende havvind. Vurdert opp mot levetiden for det totale anlegget er derimot kjernekraft billigere enn begge former for havbasert vindkraft.