Ill. Aas-Jakobsen, ViaNova, Plan ark, Grindaker LARK, Selberg Ark, NGI, Geovita, ECT og Brekke&Strand.

Aas-Jakobsen skrev brukontrakt med Statens vegvesen

Aas-Jakobsen vant plan- og designkonkurransen om nye Sluppen bru i Trondheim, og nå er det inngått kontrakt om videre planlegging og prosjektering.

Tirsdag 17. ferbuar ble det undertegnet kontrakt med Aas-Jakobsen Trondheim om utarbeiding av reguleringsplan og byggeplan for ny bru på Sluppen og tilhørende veger. Kontrakten er på 45 millioner kroner.

Løsningsforslaget "Tango" er utarbeidet av et team med Aas-Jakobsen Trondheim, Aas-Jakobsen Oslo, Plan arkitekter, ViaNova Trondheim, Grindaker Landskapsarkitekter, NGI, Selberg arkitekter, ECT og Brekke & Strand.

- Vi er stolte og ydmyke over å bli tildelt et så prestisjefylt oppdrag. Jeg vil spesielt framheve bidraget til sivilarkitekt Yngve Olav Aartun i Plan arkitekter, sier daglig leder Ola Garli i Aas Jakobsen Trondheim til vegvesen.no.

Stram tidsplan
- Målet er byggestart høsten i 2016, og brua er planlagt åpnet for trafikk i 2018, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Det er Miljøpakken i Trondheim som finansierer brua, og Statens vegvesen er byggherre.

- Det er stram tidsplan i prosjektet, og reguleringsplan og byggeplan gjøres parallelt. Byggestart i 2016 er helt avhengig av at reguleringsplanen blir ferdig og lagt ut på høring høsten 2015, sier Aronsen.

Framdriften er også avhengig av at det ikke dukker opp store overraskelser med grunnforhold.

- De tekniske grunnundersøkelsene blir spennende. Vi vet at grunnforholdene på østsida av elva er utfordrende. Det er også medvirkende årsaken til at skråstagbru ble valgt som brutype. Mye av bæringen av brua er forankret i fjell på vestsiden av Nidelva.

Bearbeider løsningen fram til påske

- Vi er i gang med bearbeiding av vinnerforslaget, og vi skal ha dialogmøter med interessenter og berørte parter for å få innspill til reguleringsplanen, sier planprosjektleder Terje Simonsen i Statens vegvesen. Optimaliseringsfasen (bearbeidingen av forslaget) skal være ferdig før påske. Deretter skal det endelige forslaget til reguleringsplan gjøres ferdig før den fremmes for politisk behandling til høsten.

Miljøpakken i Trondheim er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune.

Fra venstre Kjell Olaf Fremstad, Stine Ruud og Terje Simonsen fra Statens vegvesen, Rolf Mære og Ola Garli fra Aas-Jakobsen Trondheim og Almar Aronsen, Statens vegvesen. Foto: Emilie Gynnild/Statens vegvesen