Tore Thorstensen er meget godt fornøyd med tallene AF Gruppen kunne presentere fredag.

AFs styreleder: Strålende fornøyd med prestasjonen

Styreleder Tore Thorstensen i AF Gruppen ASA er meget tilfreds med rekordresultatet konsernsjef Pål Egil Rønn kunne legge frem fredag morgen.

– Vi er strålende fornøyd med prestasjonen. Det er et resultat som oversiger alle våre konkurrenter, sier Thorstensen til Byggeindustrien.

– Det er hyggelig å være styreleder i AF Gruppen, legger han til med et smil.

Han sier at det er forbedringspotensial innen enkelte felter, og at det maksimale ikke er tatt ut i alle virksomhetene.

– Men vi er veldig komfortable. Vi har en god ordrereserve og det ser lovende ut, sier Thorstensen.

Styrelederen har all grunn til å være fornøyd med både fjerde kvartal og 2013 som helhet. AF Gruppen hadde en omsetning i 4. kvartal på 2.508 millioner kroner (2.709 i samme periode 2012) og et resultat før skatt på 213 millioner (116). Resultatmarginen var 8,5 prosent, mot 4,3 prosent året før. For første gang kunne AF også konstatere at de passerte 10 milliarder i omsetning i 2013. Omsetningen endte totalt på 10.127 millioner kroner mot 9.830 året før. Foreløpig resultat før skatt er på 580 millioner kroner (318). Dermed ble den en meget solid resultatmargin, som endte på 5,7 prosent for 2013 (3,2 prosent). Forslag til utbytte er lagt til seks kroner per aksje.

– AF Gruppen leverte det beste kvartals- og årsresultatet i selskapets historie. Vi har medarbeidere som trives svært godt, og som er opptatt av å prestere også fremover. Sammen med tydelig ledelse og god prosjekt- og risikostyring, gir dette konkurransekraft og et godt utgangspunkt for videre lønnsom vekst, sier Pål Egil Rønn.

Spesielt innen anlegg kan AF se tilbake på et solid år.

– Vi har hatt en svært god drift og høy aktivitet innen AF Anlegg i kvartalet og året sett under ett, sier Rønn. De omsatte for 2013 for 2,95 milliarder i anlegg, og nådde et resultat før skatt på 265 millioner, som gir en margin på hele ni prosent. Innen bygg omsatte de for 4,79 milliarder i 2013, og hadde et resultat på 160 millioner før skatt, som gir en margin på 3,3 prosent.

– Vi måtte ta et hvileskjær innen bygg for en tid siden for å få opp driftsmarginene. Det har vi klart. Resultatet er ikke noe å ta bølgen for, men vi er definitivt på riktig vei og har hatt en god utvikling i 2013. Vi forventer enda bedre prestasjoner i 2014, legger Rønn til.

Konsernet hadde ved utgangen av 2013 en samlet ordrereserve på 10.976 millioner kroner, som er noe høyere enn på samme tid i fjor.

Han ser for seg en lønnsom vekst også i 2014.

– Vi forventer en vekst i omsetning på 8-10 prosent i året, om det ikke skulle skje et større oppkjøp, sier Rønn.