Ill. Ark-Net/K14
Ill. Ark-Net/K14

Å Energi har inngått avtale om nytt hovedkontor

Å Energi har inngått avtale om nytt hovedkontor i Kristiansand sentrum. Det nye hovedkontoret skal stå ferdig i 2025.

– Dette vil gi oss en sentral plassering i Kristiansand sentrum. I og med at vi kommer inn på et tidlig tidspunkt får vi også være delaktig i utformingen av lokalene. Det gir mulighet til å tilrettelegge for en mer fremtidsrettet arbeidshverdag for våre ansatte, sier Pernille Gulowsen, konserndirektør Drift og bærekraft i Å Energi, i en pressemelding.

Å Energi har signert en langsiktig leieavtale med K14, som nå starter byggingen umiddelbart. Det nye hovedkontoret vil erstatte dagens kontorlokaler på Kjøita, rett utenfor bykjernen i Kristiansand. Her har konsernet holdt til siden 2010, og per i dag er det rundt 400 ansatte som har arbeidsplassen sin her.

– Vi har hatt en grundig prosess og vurdert flere alternativer der K14 til slutt hadde den beste løsningen for oss, sier Gulowsen.

Konsernet har sikret seg rundt 7.000 kvadratmeter, og blir den største leietakeren i bygget.

– Vi har hatt en grundig prosess og vurdert flere alternativer der K14 til slutt hadde den beste løsningen for oss, sier Gulowsen.

Bygget eies av Daland Eiendom, BRG Utvikling og J.B. Ugland Eiendom.

Ambisjonen til K14 er å bygge en næringslivshub som legger til rette for samarbeid og innovasjon i regionen.

Kvartal 14 i Kristiansand sentrum, som profileres under forkortelsen K14, er et prosjekt bestående av 13.000 kvadratmeter kontorer i andre til femte etasje, 4.000 kvadratmeterforretninger på gateplan og to etasjer med parkering midt i Kristiansand sentrum.