Å Aktivitetshus i Åfjord

Byggherrerepresentant Lars Helge Kolmannskog (t.h.) og Helge Stjern i Stjern Entreprenør AS er veldig godt fornøyd med samarbeidet, selv om prosessen har vært utfordrende.
Stjernlogo

Stjernlogo

Rambøllogo

Rambøllogo

Sylternlogo

Sylternlogo

NortekElektro

NortekElektro

HaugsnesEinar

HaugsnesEinar

Skånøylogo

Skånøylogo

Stologo

Stologo

Modulvegger

Modulvegger

Enviroprocess

Enviroprocess

ØverdalBygg

ØverdalBygg

GKlogo

GKlogo

Svømmehall, bibliotek, fritidsklubb, frivillighetssentral, kulturskole, restaurant, kino, kunstverksted og en stor sal til allsidig bruk er samlet i kommunens nye aktivitetshus.

Fakta

Sted: Åfjord

Prosjekttype: Aktivitetshus, Åfjord bad- og kulturbygg

Bruttoareal: 7.300 kvadratmeter

Byggherre: Åfjord kommune

Prosjektledelse, SHA, SØK: Advansia

Bygningsmessig hovedentreprenør: Stjern Entreprenør

Kontraktsum Stjern Entreprenør: 132 millioner

Arkitekt tørr del: Pir II

Arkitekt våt del: NUNO arkitektur

Landskapsarkitekt: Pir II

Rådgivere: RIA, RIBfy, RIBr, RIG, BIM: Rambøll l RIB, RIG, RIM: Multiconsult l RIBa: NTNU Siat l RIE, RIVA: Sweco Norge l RIV: Cowi l RISc: Ingeniørsystemer

Tekniske leverandører: Basseng og bassengteknikk: EnviroProcess Norway l Rørlegger og sprinkler: Einar Haugsnes Elektro: Nortek Elektro l Ventilasjon: GK Lys, lyd, sceneteknikk: Bright Norway l Automatikk: Nordomatic Amfi, kino, blackbox: Foraform l Storkjøkken: Myhrvold storkjøkken l Inventar basseng, port m.m.: Menerga

Underentreprenører og leverandører: Riving og klargjøring tomt, utomhus og asfalt: Johs. J. Syltern l Grunn, utomhus, betong, tømrer: Stjern Entreprenør l Prefab: Overhalla Betongbygg l Stålkonstruksjoner, blikk: Stjern Stål l Mur/flis: Ragnar Skånøy l Vinduer: Lian Vinduer l Dører: Daloc l Lås, beslag, adgangskontroll: Certego l Tekking: Øverdal Bygg l Glassarbeider: Glassbygg l Maler, byggtapetserer: Jakob Opdal l Himling: Modulvegger Trondheim l Anleggsgartner/asfalt- dekkearbeider: Johs. J. Syltern l Spennarmering: CCL Engineering l Kjøkken: Foss Snekkeri l Industriparkett: GL 3BYGG l Solskjerming: E & P Ratdal l Branngardiner/rullegitter: Haby Norske Sjalusier l Terrazzo: Sto Norge l Branntetting: Firesafe l Skilting: Plenum l Heis: Heisplan l Innredninger: Stein Erik Jensen og Limstrand Interiør

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Alt startet med planer om en lenge etterlengtet svømmehall i Åfjord. Det skulle balle kraftig på seg. Det nye Aktivitetshuset som nå står ferdig i kommunesenteret er 7.300 kvadratmeter stort, og komplekset skal bli enda større. Et nytt rådhus på 2.400 kvadratmeter er under bygging, og skal kobles sammen med Aktivitetshuset. Etter tidsplanen skjer det neste sommer.

Åfjord er Norges største vindkraftkommune og inntektene har blåst liv i den kommunale byggevirksomheten. Ny barnehage sto ferdig årsskiftet 2021-2022, Aktivitetshuset ble overlevert i juni i år, og i juni 2023 skal altså rådhuset være ferdig.

Tilpasset omgivelsene

Aktivitetshuset har to etasjer over bakken og én underetasje. For å unngå å lage et digert bygg som dominerer i kommunesenteret Årnes, har arkitekten delt inn bygget i «klosser» for hver funksjon, med ulike fasader, forskjellige materialer, farger og ulik takhøyde.

Fasadene speiler i tillegg aktiviteten på innsiden. Svømme- og badeanlegget er kledd med steniplater i ulike blåfarger med en aluminiumsrist lakkert i havblå farge montert ytterst. Ristene skal også dekke vindusflatene som ennå står åpne, for å hindre innsyn og samtidig fungere som solavskjerming. Fasaden på velværeavdelingen er mosegrønn med trelekter i mønster utenpå. Lektene skal etter hvert bekles med klatreplanter. Biblioteket er kledd med villmarkspanel, der panelbord satt på kant minner om bokhyller. Mest originalt er inngangspartiet med store, tynne bokstaver i aluminium og tekst som formidler hva huset rommer. Teksten er ekstra synlig i mørket på grunn av lys fra veggen bak.

Arkitekt for den «tørre» delen av bygget er Pir II AS i Trondheim, mens Oslo-firmaet NUNO Arkitektur AS har ansvaret for «våt» del.

– Ikke A4

– Teknisk var ikke bygget særlig vanskelig å bygge, sier prosjektleder Helge Stjern i Stjern Entreprenør AS som har hatt hovedentreprisen.

– Det meste er plasstøpt betong og noe er ferdigelementer. Men dette er langt fra noe A4-bygg. En stor del av materialene er ikke standardprodukter. Dette har ført til uvanlig mye ventetider, sikkert forsterket av pandemien, men også av kompleksiteten. Når materialer må sendes lange veier for å få en spesiell lakkering, blir det fort venting, sier Stjern.

Byggeperioden ble på to og et halvt år, et halvt år lenger enn planlagt. Stjern mener det kunne gått fortere.

– Vi mener byggherren kunne hatt strammere planlegging og raskere avklaringer. Det har vært mange som skal medvirke og si sin mening, sier Stjern.

Styring og medvirkning

Kommunens prosjektleder, Lars Helge Kolmannskog, mener at forsinkelsen ikke var avgjørende.

– Åfjord har ventet på basseng i over 20 år, noen måneder fra eller til var greit. Det viktigste var å få et bygg i tråd med de overordnede mål og rammer som politikerne hadde vedtatt. Målene var et inkluderende bygg som skaper aktivitet og opplevelser for befolkningen. En møteplass for læring, lek, velvære og sosialt samvær.

Andre mål var at bygget skulle ha særpreg og være et visuelt løft i sentrumsbebyggelsen. Det skulle være energieffektivt, bygd med miljøvennlige materialer og enkelt å vedlikeholde.

– Kommunen ønsket størst mulig bruk av lokale entreprenører, og god kontroll med prosjektet. Derfor valgte vi en hovedentreprise, ikke totalentreprise, sier Kolmannskog.

Underveis i prosjektet ble det aktuelt at Trøndelag fylkeskommune skulle bygge ny videregående skole tilknyttet Aktivitetshuset. Men så droppet fylkeskommunen sine planer. For å benytte tomta som var tilrettelagt, besluttet kommunen å bygge nytt rådhus der.

Aktivitetshuset skulle koste cirka 260 millioner kroner, men sluttregningen vil trolig bli nærmere 275 millioner, ifølge Lars Helge Kolmannskog.

Til tross for utfordringene underveis, er både hovedentreprenør og byggherrerepresentant meget godt fornøyd med samarbeidet.

Fyrer med flis

Byggets skall har passivhusstandard og energiforsyningen er fjernvarme fra et privat drevet flisfyringsanlegg som de fleste kommunale bygg er tilknyttet. Alle de ulike funksjonene gjør at bygget har ni ulike ventilasjonssystemer. Når Rådhuset knyttes til bygget, vil til sammen omkring 70 personer ha sin arbeidsplass i komplekset.

At Aktivitetshuset har fått navnet Å har en dobbel betydning. Utropsordet Å er også et stedsnavn i Åfjord sentrum.


Flere prosjekter