A14 Bjørvika

Foto: Hanne U. SolheimFoto: Hanne U. SolheimFoto: Hanne U. SolheimFoto: Hanne U. SolheimFoto: Hanne U. SolheimFoto: Hanne U. SolheimFoto: Hanne U. SolheimFoto: Hanne U. SolheimFoto: Hanne U. SolheimFoto: Hanne U. Solheim
Arben

HENT har reist det nyeste tilskuddet i Dronning i Eufemias gate i Bjørvika. - Et flott signalbygg, men tross alt en lillebror i det nabolaget her, sier prosjektlederen.

Fakta

Sted: Bjørvika i Oslo

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruttoareal: 4.300 kvadratmeter

Byggherre: Watrium Eiendomsutvikling

Totalentreprenør: HENT

Kontraktsum: 131 millioner kroner

Arkitekt/interiørarkitekt: Niels Torp Arkitekter

Rådgivere: RIB og RIVA: Norconsult I RIG: Geovita I RIBr: Teknoconsult I RIAku: Akustikk-konsult I RIE: Smart Elektro I RIV vent: Haaland Klima I RIV rør: Østlandske VVS

Underentreprenører og leverandører: Tømrerarbeider: EFC Norge I Grunn- og utomhusarbeider: Firing & Thorsen I Peling: FAS I Rørlegger: Østlandske VVS I Elektro: Smart Elektro I Ventilasjon: Østlandske VVS I Betongarbeider: Befenor I Heis: Starlift I Prefab: Contiga I Stålarbeider: Byemark I Fasade/naturstein: Naturstein Montering I Glass/aluminium: Profilfasade I Vinduer: Gilje Tre I Taktekking: Byggpartner I Stillas. Xervon I Lås og beslag: Certego I Brannisolering: Byggimpuls I Mur, puss og flisarbeider: AK Byggservice I Solskjerming: Nerligruppen I Løfteplattform: TKS Heis I Storkjøkken: Norrøna I Himlinger, systemvegger, spilevegger: Oslo Bygginnredning I Datagulv: Sigmund Olsen Agentur I Teppeflis: OTG I Smedarbeider: GBS Produkter I Innerdører: Nordic Door I Ståldører: Robust

Det nye kontorbygget A14 i Dronning Eufemias gate i Bjørvika i Oslo er på totalt 4.300 kvadratmeter, fordelt på seks etasjer og en kjeller.

– Det er blitt et tøft bygg på en veldig attraktiv og eksponert tomt i Oslo. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger, spesielt på steinfasaden mot Nylands-veien. Bygget utnytter en liten tomt på en god måte, og utformingen gir inntrykk av at tomten er større enn den egentlig er, sier prosjektleder Hans Jørgen Sunnanå i HENT.

Lokalene fra andre til sjette etasje er allerede utleid, og det første av to selskaper flyttet inn i uke 5.

– Foruten en kjeller på 850 kvadratmeter, er alle etasjene på 550 kvadratmeter hver. Plan to til fem er helt like, med åpent kontorlandskap og enkelte cellekontorer. Sjette plan er en ren møteroms-
etasje. I alle etasjene er det utsyn mot det nye Munchmuseet og Operaen, sier Sunnanå.

Meglerrolle
A14 er den siste bygningen som nå er på plass på denne siden av Dronning Eufemias gate.

Arkitektene Niels A. Torp og Hanne Ugedahl Solheim sier i en kommentar til Byggeindustrien at A14 er formgitt med et ønske om å gi bygningen en tydelig meglerrolle mellom Oslo Atriums vertikale fasademotiv mot vest, og Barcodes smale vertikale og høye gavler mot øst. 

- Østfasaden er kledd med tunge travertinplater for å stå imot trafikken på Nylandsbrua. Veggen er utformet med ulike steinformater og platene er vinklet for å gi liv i veggflaten når du ser den i perspektiv. Plateskjøtene er fuget for å gi veggen et monolittisk preg. Vestfasaden er med sin krumme form og sin lette boltefestede glasskjerm en invitasjon inn til hagen mellom de to husene, og indikerer at A14 hører Oslo Atrium til, sier Torp og Solheim.

Lillebroren i nabolaget

På toppen av bygget er det en takterrasse, og i kjelleren er det både romslige garderober og sykkelparkering i tillegg til tekniske rom.

– Første etasje inneholder resepsjon, kantine med storkjøkken samt et utleieareal for kommersiell virksomhet, som for eksempel en cafe. Det er det eneste lokalet som ikke leid ut ennå, sier Sunnanå.

Byggets fasader består i hovedsak av glass, aluminium og den italienske kalksteintypen travertin.

Det er lagt vekt på lyse og åpne arealer, og lokalene har eksklusive himlinger med en kombinasjon av systemhimling, gipshimling og trespilehimling.

– Det er et flott signalbygg, men det blir tross alt en lillebror i det nabolaget her. I utformingen skal bygget fungere som en megler mellom stilen til Hotell Opera og Oslo Atrium på den ene siden og Barcode på den andre siden, sier han.

Nybygget tilfredsstiller passivhusstandard, og energiklasse B i energimerkeordningen. Det er benyttet lavkarbonbetong og det ble stilt krav til 100 prosent resirkulert metall i armeringsstålet samt 80 prosent resirkulert metall i konstruksjonsstålet. 50 prosent av takoverflaten er "grønn", og dekket av sedum og planter.

Utfordringer i byggeprosessen

HENT meldte sin interesse for prosjektet i siste halvdel av 2015. Byggherren, Watrium Eiendomsutvikling hadde på den tiden allerede jobbet med forprosjektet i flere år.

– Vi signerte kontrakten i april 2016, og deretter satte vi spaden i jorden 1. juni 2016, sier han.

Avtalt byggetid var 18 måneder, men prosjektet viste seg å bli mer krevende enn antatt. Byggeprosjektet ble derfor cirka 6 uker forsinket.

– Det er en trang byggetomt, inneklemt mellom Oslo Atrium i vest og Nylandsbrua i øst. Dronning Eufemias gate skaper en begrensning i sør, mens det er parkeringsanlegg i nord, sier Sunnanå.

– Siden det er konstruksjoner på alle sider, er det lite riggarealer. Det har derfor vært utfordrende å få plass til byggekran og annet utstyr, legger han til.

Krevende grunnforhold

Prosjektlederen påpeker samtidig at det er krevende grunnforhold i Bjørvika, som har gitt utfordringer til fundamenteringen.

– Det var en krevende prosess å grave ut tomten. I tillegg er dette et plasstøpt bygg, og krever dermed mer tid enn bygg med prefabrikkerte moduler. Når råbygget deretter krever 8 måneder, så satt vi igjen med litt for lite tid til sluttfasen og innredningen. Prosjektet ble derfor forsinket, sier han.

Sunnanå sier de uansett er fornøyd med å ha levert et produkt med høy kvalitet og gode standarder.

– Det har vært et overraskende krevende prosjekt, men vi har kommet tålig greit i mål. Vi håper og tror vi har levert et veldig godt produkt med høy kvalitet og gode standarder. Sluttproduktet er et solid og godt håndverk, sier han. 


Flere prosjekter