Kunnskapsminister Guri Melby vil at flere elever skal gjennomføre videregående skole. 800 millioner kroner settes av i statsbudsjettet for å kunne nå målet. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kunnskapsminister Guri Melby vil at flere elever skal gjennomføre videregående skole. 800 millioner kroner settes av i statsbudsjettet for å kunne nå målet. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

800 millioner settes av for at flere skal fullføre VGS

Regjeringens fullføringsreform har som mål at flere skal fullføre videregående opplæring. I statsbudsjettet foreslås 800 millioner kroner til dette prosjektet.

– Vi vet at mange uten fagbrev eller vitnemål sliter med å få seg en jobb. Derfor foreslår vi nå å bruke 800 millioner kroner som skal gå til konkrete tiltak for å gjøre videregående bedre tilpasset den enkelte eleven slik at flere består og fullfører, sier kunnskapsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

Tidligere i år la regjeringen fram fullføringsreformen, den mest omfattende reformen av videregående opplæring siden 1990-tallet. Den tar sikte på at ni av ti elever skal fullføre VGS.

Rundt én av fem elever som starter på VGS, lykkes ikke med å fullføre opplæringen i løpet av de fem årene man har på seg.

I overkant av 300 millioner kroner skal gå til at de som har brukt opp retten sin, likevel skal kunne få muligheten til å gjennomføre. Voksne som ikke har bestått, vil også kunne få muligheten til å fullføre, en rett som vil gjelde fra 2023.

– Regjeringen gir med dette et tydelig signal til alle, både ungdom og voksne, at det offentlige skal legge til rette for at alle skal kunne fullføre og bestå videregående opplæring, sier Melby.