BoligPartner satser videre på lavblokker i tre. Illustrasjon: BoligPartner

58 prosent salgsøkning for BoligPartner

BoligPartner AS økte salget av solgte enheter med 58 prosent i andre halvår av 2020 sammenlignet med samme periode året før.

I en pressemelding forteller BoligPartner at de totalt endte BoligPartner på 333 solgte boenheter i andre halvår 2020, mot 211 i samme periode i 2019.

- Som mange andre ble vi berørt av korona-nedstengningen i første halvår, men har virkelig fått opp farten i siste halvdel av fjoråret, sier administrerende direktør Mari Skjærstad i meldingen.

- Med den strålende avslutningen på året, klarte vi også å komme oss foran fjoråret totalt sett. I mars var det ikke mange som trodde vi skulle komme dit, men en fantastisk innsats fra alle i BoligPartner gjør at vi som en av Norges største trehusprodusenter, satser med friskt mot inn i 2021, legger hun til.
Koronapandemien har skapt enkelte utfordringer i selskapet, men på byggeplass har det vært tilnærmet normal drift i hele perioden.

Også hyttemarkedet var svært positivt for BoligPartner i 2020. Selskapet solgte 139 hytter mot 76 i 2019. Per i dag har selskapet tilgang til i overkant av 1000 hyttetomter, enten ved direkte eierskap, som opsjonsavtaler eller i samarbeid med andre aktører.

- Med flere spennende hyttefelt har vi et bredere tilbud til våre kunder. Vi investerer i områdene, gjerne i samarbeid med andre aktører. Det gir oss tilgang på kvalitetstomter som vi kan være med å utvikle. Dette har vist seg å være en suksessfaktor for å få bra volum i hyttesalget, sier Skjærstad i meldingen.

BoligPartner melder også at de fortsetter satsningen sin på lavblokker i tre. Pilotprosjektet «Trehusene» på Løkenåsen i Fetsund, utviklet med støtte også fra Innovasjon Norge, er snart sluttsolgt.
Lavblokksatsningen er nå skilt ut som eget forretningsområde, og satser særlig på utbygging av mindre blokker sentrumsnært også ute i distriktene med spesielt fokus på tilpasning både til gruppen eldre voksne og førstegangs - etablererne med egne «konseptbygg» for disse.