Outi Pieski, som står bak kunstverket, er en samisk kunstner som bor og arbeider i Helsinki og i Utsjoki på finsk side av Sápmi. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis/Nordic Office of Architecture

Outi Pieski, som står bak kunstverket, er en samisk kunstner som bor og arbeider i Helsinki og i Utsjoki på finsk side av Sápmi. Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis/Nordic Office of Architecture

50 meter høyt kunstverk skal pryde regjeringskvartalet

Når A-blokken står ferdig i 2025 vil publikum bli møtt av et 50 meter høyt kunstverk i inngangspartiet. Kunstverket til Outi Pieski spiller på samiske håndverkstradisjoner.

Det er Kunst i offentlig rom (KORO) som har kåret kunstneren Outi Pieski og hennes verk AAkhA til vinner av kunstkonkurransen i det store pyramiderommet ved hovedinngangen til A-blokken.

– Storslagent, unikt og nysgjerrighetsskapende, sier Statsbyggs prosjektdirektør Jard Bringedal i en pressemelding.

Kunstverket er et portrett av en kvinne i halvprofil, som bærer et samisk hodeplagg og en stav med mønstre hentet fra samiske treskjærings- og ornamenttradisjoner. På hånden har hun tradisjonelle ringer utført i messing, skriver Statsbygg i meldingen.

A-blokkens pyramiderom er på fagspråket det som heter et tetraeder. Foruten gulvet er det tre triangulære sideflater; to av dem er av glass og ett av tre. Treveggen smales gradvis oppover fra den er 33 meter bred i bunn til den når spissen på 50 meters høyde. Totalt er veggen over 700 kvm.

Ifølge Statsbygg er treveggen planlagt i norsk bjørk og består av strukturer av trespiler. Kunstverket vil bli frest inn og malt på spilene. På grunn av trespilene og kunstverkets utforming vil AAkhA oppleves ulikt avhengig av betrakterens posisjon i rommet eller plassering utenfor bygningen.

I alt åtte kunstnere fra inn- og utland ble invitert av KORO til å levere skisseforslag til pyramiderommet. I sin innstilling framhever juryen hvordan Outi Pieski utfordrer tradisjonell kjønnsrepresentasjon og samisk tilstedeværelse i denne typen bygg:

«Verket er dypt forankret i et samisk verdenssyn og ulike håndverkstradisjoner på tvers av Sápmi. Plasseringen ved inngangspartiet til regjeringskvartalet vil være et kraftig symbol på en tilstedeværelse av mennesker, kunnskap og kultur som strekker seg tusenvis av år tilbake og som er en viktig og levende del av Norge i dag».

A-blokken er under byggingen i det nye regjeringskvartalet. For tiden jobbes det med å bygge kjeller. Fra februar er det forventet at byggingen over bakken starter opp.