Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

480 millioner kroner til Husbanken for energieffektiviseringstiltak

I sitt forslag til Statsbudsjett for 2023 vil regjeringen til sammen 480 millioner kroner årlig til Husbanken for å styrke satsingen på energitiltak.

Det skriver regjeringen i en pressemelding torsdag.

Regjeringen skriver i meldingen at de ønsker å styrke satsingen på energieffektivisering i boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Det skal gjøres ved å styrke Husbanken, innføre en ny midlertidig energitilskuddsordning til bedrifter, samt forbedre informasjonen om energisparing og Enovas støtteordninger rettet mot husholdninger.

—Det ligger et stort potensial for energisparing i bygg, og regjeringen styrker innsatsen kraftig på dette området. Vi stiller derfor flere milliarder kroner til disposisjon i dette arbeidet, sier olje- og energiminister Terje Aasland i pressemeldingen.

Regjeringen foreslår til sammen 480 millioner kroner årlig til å styrke satsingen på energitiltak gjennom Husbanken i statsbudsjettet for 2023, inkludert en overføring på 200 millioner kroner fra Enova. Det vil omfatte støtte til energitiltak i kommunalt eide utleieboliger, sykehjem og omsorgshjem, i tillegg til studentboliger.

— Mange av dagens kommunale boliger, omsorgsboliger og sykehjem er eldre bygg hvor potensialet for energitiltak er stort. Regjeringen er opptatt av å utjevne sosiale forskjeller og hjelpe de som trenger det mest. Satsingen på energitiltak i blant annet kommunalt eide boliger vil kunne komme vanskeligstilte på boligmarkedet til gode, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

I tillegg til støtte gjennom Enova og Husbanken, skriver regjeringen at de vil sørge for at husholdninger, næringsliv og det offentlige får mer og bedre informasjon om relevante tiltak for energisparing og energieffektivisering. Regjeringen utarbeider nå et informasjonsopplegg som skal iverksettes før den kommende vinteren. Målet er å gjøre flere i stand til å redusere egen energibruk og kostnader.

Regjeringen skriver videre i pressemeldingen at de følger pp Stortingets anmodningsvedtak om å utarbeide en plan med tiltak for å redusere energibruken i eksisterende bygg med minst 10 TWh i 2030, samt øke strømproduksjonen i bygg. Målet er sammenlignet med 2015-nivå.

Den midlertidige energitilskuddsordningen til næringslivet og Husbanken er, ifølge regjeringen, de viktigste økonomiske virkemiddelapparatene som skal bidra energieffektivisering og egenproduksjon av strøm for husholdninger og næringsliv. Regjeringen har i 2022 satt av 400 millioner kroner til klima- og energitiltak for husholdninger og forbrukere i Enovas styringsavtale. Dette er en økning på 100 millioner kroner fra den forrige regjeringen, heter det i pressemeldingen.

Fra 2021 til 2024 vil Enova totalt stille til disposisjon 1,1 milliarder kroner som i hovedsak vil brukes til energitiltak for husholdninger og forbrukere.