Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

46 konkurser i uke 11

Det var en økning i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke sammenlignet med uka før.