Foto: Gorm Kallestad / NTB

44 personer omkom i branner i fjor

27 menn og 17 kvinner mistet livet i ulike branner i fjor, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Over 80 prosent omkom i boligbrann, ifølge DSB.

Fjorårets tall er lavere enn gjennomsnittet. Siden DSB startet registreringene av omkomne i brann i 1979, har det i snitt omkommet 61 personer hvert år.

2017 er året med lavest antall brannofre. Det året døde 26 personer i brann.

Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusavhengige er spesielt utsatt. DSB-tallene viser at rundt tre av fire brannofre tilhører en av disse gruppene.

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.