Nye koronatiltak skal gi mer aktivitet på riksveiene. Foto: Statens vegvesen

430 nye koronamillioner skal sikre aktivitet på riksveiene i sommer

Den første koronapakken for riksveiene på 600 millioner har ifølge Statens vegvesen reddet arbeidsplasser og sørget for alt fra ny asfalt til fjellsikring og utbedring av tunneler. Nå skal ytterligere 430 koronamillioner gi mer arbeid og aktivitet på riksveiene.

– Anleggsbransjen har uttrykt bekymring for tilgangen på arbeid i høst, og i Statens vegvesens forslag til prioritering av nye midler har vi lagt vekt på tiltak som vil gi sysselsetting utover høsten, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold i en pressemelding.

Tiltakene er fordelt på riksveier over hele landet, og de første kan settes i gang like etter fellesferien. Tiltakene skal fjerne flaskehalser på veinettet og gi bedre trafikksikkerhet.

Her kan du se hvor korona-millionene skal brukes.

I tillegg til disse prosjektene er fem av millionene øremerket skilting til nasjonalparker.

MEF: – Fortjener ros

I tillegg til 430 millioner kroner til vedlikeholdstiltak over hele landet, er det også satt av penger til litt større prosjekter, inkludert forberedelser til arbeider som først starter neste år.

Blant disse er utbedring av Tjeldsundbrua på E10 i Troms, Høydalsbrua på E134 i Telemark, Gjemnessundbrua på E39 i Møre og Romsdal og Kroppanbrua på E6 i Trondheim.

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) skriver i en kommentar til Byggeindustrien at de er godt fornøyde med at vegvesenet sikrer aktivitet på riksveiene.

– Statens vegvesen fortjener ros for å ha jobbet raskt med å sette koronamillionene i arbeid. Prognosesenteret melder at det nå går kraftig nedover med prosjekter tilpasset små og mellomstore maskinentreprenører. Vi vil trenge all den aktiviteten vi kan få fremover, sier hun.

Gode resultater

Den første koronapakken for riksveiene på 600 millioner kroner har ifølge Statens vegvesen allerede hatt stor betydning for sysselsettingen.

Arbeidsplasser har blitt reddet, og over hele landet er fjellskjæringer sikret, rasteplasser oppgradert, stikkrenner, drenering og grøfter rustet opp og dårlige masser er skiftet ut. I tillegg pågår elektro-arbeid i flere tunneler.

– I tillegg til å være nyttige for næringslivet og for trafikantene, er tiltakene nødvendige for å ta vare på samfunnsverdiene som ligger i infrastrukturen vår. Mange av tiltakene har stått på vent lenge, og derfor har det vært mulig for oss å sette tiltakene raskt ut i livet, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Stengte veier

Han ser likevel en ulempe med koronamillionene som rulles ut.

– Alle som kjører på ferie eller som driver med transport vil nok merke at det er ekstra stor aktivitet på veiene denne sommeren og høsten. Det betyr at veier kan bli stengt i korte perioder, eller at det er omkjøringer eller redusert hastighet. Til gjengjeld kan vi glede oss over aktiviteten gir arbeidsplasser og at veiene blir bedre, sier han.