41 ansatte i Selvaag Bolig har kjøpt 470.509 aksjer i selskapet

41 ansatte i Selvaag Bolig har kjøpt 470.509 aksjer gjennom selskapets aksjespareprogram for alle ansatte og aksjekjøpsprogram for utvalgte ledende ansatte. Kjøpskursen var 37,83 kroner per aksje.

Gjennom selskapets aksjespareprogram fikk totalt 75 ansatte tilbud om å kjøpe aksjer for inntil 200.000 kroner. Tilbudet inkluderte 20 prosent rabatt på aksjene og finansieringsbistand. Bindingstiden er på to år.

Gjennom selskapets aksjekjøpsprogram fikk fem ansatte i Selvaag Boligs konsernledelse tilbud om å kjøpe aksjer med 30 prosent rabatt for inntil én årslønn. Bindingstiden er på tre år.

Bestillingsperioden var fra 28. november til 7. desember. Aksjene vil bli overført fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter handelen eier Selvaag Bolig 837 079 egne aksjer.