En jordfeil førte til innstilte avganger i togtrafikken i september i år. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

En jordfeil førte til innstilte avganger i togtrafikken i september i år. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

40 prosent flere feil med store følger for togtrafikken

Siden 2020 har tallet på feil med større konsekvenser for togtrafikken økt med 40 prosent. Forklaringen ligger delvis i at tallet var lavere under av pandemien.

Ifølge Aftenposten viser tallene fra Bane Nor at det har vært 193 feil med store konsekvenser i område Øst til og med oktober i år. I fjor var tallet 166 i samme periode, mens det til og med oktober i 2020 lå på 136.

– I 2020 og 2021 var det langt færre reisende og færre tog. Dermed fikk forsinkelsene konsekvenser for færre avganger, og det var lettere å hente inn forsinkelser ved at togene kunne øke farten på noen strekninger, skriver banedirektør Lars Berge i Bane Nor i en epost til avisa.

Berge trekker fram at rundt 90 prosent av alle passasjertog er i rute.