4,4 prosent færre jobber i andre kvartal

Det var i underkant av 129.000 færre jobber i andre kvartal, en nedgang på 4,4 prosent, ifølge SSB. Nedgangen har hovedsakelig kommet etter koronautbruddet.

Fra andre kvartal 2019 til samme kvartal i 2020 ble det om lag 74.000 eller 2,8 prosent færre lønnstakere, ifølge Statistisk sentralbyrå.

At det var et større fall i jobber enn lønnstakere, kan tyde på at det er blitt færre deltidsjobber og mindre bruk av tilkallingsvikarer.

Den største nedgangen i år kom mellom første og andre kvartal og knyttes dermed til koronakrisen.

Færre jobber i flere bransjer

Nedgangen berører store deler av arbeidsmarkedet, men er klart størst innen overnatting og servering med hele 23,6 prosent færre jobber fra samme kvartal året før.

Antall jobber gikk også kraftig ned i personlig tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting, over 10 prosent i begge næringer. Dette omfatter blant annet utleie av arbeidskraft, frisører, kultur- og underholdningsaktiviteter.

De yngste og eldste kommer dårligst ut

Blant alle aldersgrupper har det vært en jobbnedgang, men dem under 25 år og over 67 år skiller seg negativt ut. Nedgangen for disse gruppene er på henholdsvis 11 og 14,6 prosent.

For de yngste under 25 år var det spesielt stor nedgang i nyansettelser, mens det blant dem over 67 år er en stor økning i avsluttede arbeidsforhold. Det kan forklares med at en del eldre valgte å pensjonere seg tidligere i forbindelse med nedbemanning på arbeidsplassen.

Informasjon og kommunikasjon og finansiering og forsikring er blant få næringer med jobbvekst siden 2019.