Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

38 konkurser i uke 46

Det var en økning i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke.