Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

37 konkurser i uke 21

Det var en økning i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggeindustrien i forrige uke.