Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

37 konkurser i uke 2

Det var en økning i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke sammenlignet med uka før.