Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

36 konkurser i uke 9

Det var en liten nedgang i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke.