Foto: Trond Joelson

Foto: Trond Joelson

32 konkurser i uke 22

Det var en liten nedgang i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke.