Foto: Trond Joelson

Foto: Trond Joelson

32 konkurser i uke 16

Det var en økning i antal konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke sammenlignet med uka før.