Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

31 konkurser i uke 39

Det var en liten økning i antall konkursåpninger i selsakp med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke sammenlignet med uka før.