300 millioner kroner i etteroppgjør

Regjeringen foreslår i nysalderingen for 2005 å bevilge 300 millioner kroner ekstra til kommunene. Pengene skal gå til kommuner som fikk et for høyt uttrekk knyttet til momskompensasjonen i 2004.

Bevilgningen kommer i tillegg til de 100 millioner kroner som ble vedtatt i forbindelse med Stortingets behandling av kommuneproposisjonen i vår. Kommuner og fylkeskommuner som kom uheldig ut ved innføringen av ordningen, vil dermed bli fullt ut kompensert. Kommuner som har tjent på omleggingen og fått for mye utbetalt i 2004, vil på sin side få beholde denne gevinsten.