Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

3.800 færre arbeidsledige siste uke

Tirsdag er det registrert 200.200 arbeidsledige hos Nav. Det er 3.800 færre enn i forrige uke.

– Antallet arbeidssøkere registrert hos Nav har gått ytterligere ned den siste uken. Det er nå 16.300 færre arbeidssøkere enn ved utgangen av august, og det er særlig antallet permitterte som har gått ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

106.300 personer er registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 118.600.

81.600 personer er i tillegg registrert som delvis arbeidsledige. Dermed er totalt 200.200 personer registrert som arbeidssøkere hos Nav – noe som utgjør 7,1 prosent av arbeidsstyrken.

26.100 av dem som er registrert som helt ledige, er permitterte. For de delvis ledige er 41.800 permitterte. Til sammen er det altså 8.600 færre permitterte tirsdag sammenlignet med forrige ukes tall. Det er særlig antallet delvis permitterte som har gått ned den siste uken.

Til sammen 2,4 prosent av arbeidsstyrken er permittert.