Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) fordeler spillemidler. Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) fordeler spillemidler. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

3,4 milliarder tippekroner til idretten – halvparten til anleggsløft i kommunene

3,4 milliarder kroner av overskuddet til Norsk Tipping ble fredag fordelt til idretten. Tallet er rekordhøyt. Det gir også et løft på anleggssiden.

Regjeringen opplyser til NTB om summene som er besluttet fordelt.

I alt går 6,6 milliarder av de såkalte spillemidlene, overskuddet til Norsk Tipping, til idretten, kulturlivet og frivilligheten. 3,435 milliarder tilfaller idrettsaktører. Det er 142 millioner mer enn i 2022.

For 2023 er det satt av 1,7 milliarder til idrettsanlegg i kommunene. Det gjør at en tredel av søknadsbeløpene blir innvilget, hvilket ifølge regjeringen er rekordhøyt. Økningen fra fjoråret er på to-tre prosent, får NTB opplyst.

– Stasingen vår på idrettsanlegg gjør at ventetiden for første gang på rundt 20 år er nede i to år, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en uttalelse.

Hun viser til at etterslepet under dagens regjering er redusert til 1,1 milliarder kroner.

Vil ha større aktivitet

Fra tidligere det kjent at 125 millioner kroner er satt av til å skape medlemsvekst og enda større aktivitet i idrettslagene. Pengene skal gå til de områdene og klubbene som har størst behov.

Pengene er fordelt til idrettskretsene og idrettsrådene.

– Alle barn og unge skal kunne delta i idretten, samme hvem de er eller hvor de bur. Mange har hatt noen tøffe måneder økonomisk, og derfor gjør vi nå en ekstrainnsats for barn og unge, sier Trettebergstuen.

– Vi vet hvor mye det betyr å kunne delta i fritidsaktivitet sammen med vennene sine, det gir mestring, glede og tilhørighet, og det vil vi støtte opp om, legger hun til.

Hun mener anlegg er en viktig del av løsningen.

– Forskjellene i deltakelse blant barn og unge er en stor samfunnsutfordring som krever flere grep. Gode anlegg og nok anlegg må til, og det er godt å se at flere nå får innvilget planene sine om nye prosjekter – samtidig som etterslepet blir mindre, sier ministeren.

Under lupen

Samtidig med at spillemiddeltildelingen for 2023 nå er klar, jobbes det med å gjennomgå ordningen som omhandler bygging av idrettsanlegg. Ordningen har bestått i sin nåværende form i lang tid.

– Idrettsanleggene er en forutsetning for at folk er aktive der de bor, og vi ønsker å få flere med, spesielt barn og unge. Da har det jo noe å si på hvilken måte vi bruker disse spillemidlene, på hvilke typer anlegg og hvor, sa Trettebergstuen til NTB i fjor høst.

– Vi vil rett og slett ha en gjennomgang for å se om vi bygger de riktige anleggene. Bygger vi de anleggene det er mest behov for hvis man ser på innbyggerne og barn og unges ønsker og trender på aktivitet? spurte hun videre.

Gjennomgangen av spillemiddelordningen for idrettsanlegg ble varslet av regjeringen i Hurdalsplattformen.

Statsråden har tidligere varslet at et forslag til ny ordning kan komme høring i forbindelse med spillemiddeltildelingen i 2024.