Konkurs. Lås. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Lås. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

28 konkurser i uke 34

Det var en økning i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke sammenlignet med uka før.