Konkurs. Lås. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Lås. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

27 konkurser i uke 38

Det var en nedgang i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke.