Illustrasjonsfoto: Mats Bakken/Peab

Illustrasjonsfoto: Mats Bakken/Peab

260 kilometer fylkesvei får ny asfalt i Innlandet

Innlandet fylkeskommune skal i løpet av sommeren asfaltere 260 kilometer fylkesvei rundt om i fylket.

– Vi jobber hele tiden å gjøre fylkesveiene våre bedre og tryggere. Ny asfalt er et viktig tiltak for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fylkesveiene våre, sier Stein Tronsmoen, leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, i en pressemelding.

Innlandet fylkeskommune bruker i 2022 totalt 290 millioner kroner inkludert moms på asfaltering av fylkesveier. Asfalteringen er finansiert gjennom ordinære dekkemidler i tillegg til investeringsmidler gjennom handlingsprogrammet for fylkesveier 2022-2025 der det skal forsterkes.

Innlandet fylkeskommune har inngått fem geografisk avgrensa kontrakter for asfaltarbeider i 2022. På Hedmarken skal NCC Industry AS gjennomføre asfalteringen, Peab Asfalt Norge AS skal asfaltere fylkesveier i Gudbrandsdalen, Veidekke Industri AS i Vestoppland og Peab Asfalt Norge AS i Solør/Kongsvinger/Odalen. I Østerdalen skal det gjøre forsterkningsarbeider og asfaltering av fylkesveg 30, fylkesveg 219 og fylkesveg 2204. Denne kontrakten er ikke signert ennå.

Innlandet fylkeskommune har i år stilt miljøkrav i samtlige kontrakter.

– I år stilte vi krav om at entreprenørene leverte miljødeklarasjon som en del av deres tilbud. I evalueringen fikk firmaet med lavest CO2-utslipp ikke påslag i konkurransesummen, mens øvrige tilbydere fikk påslag i konkurransesummen etter hvor mye mer CO2-utslipp de har i sitt tilbud. Vi håper dette miljøkravet vil være med på å redusere de miljømessige konsekvensene ved produksjon og ulegging av asfalt, sier enhetsleder Johan Nøkleholm i Innlandet fylkeskommune i meldingen.

Entreprenørene starter asfalteringen av fylkesveger i Innlandet i mai og asfaltsesongen varer frem til oktober.

Disse vegene vil i løpet av 2022 få ny asfalt.