Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

26 konkurser i uke 33

Det var en økning i antall konkursåpninger i selsakp med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke sammenlignet med uka før.