Arkivfoto: Fredrik Wiig / NTB scanpix

25 døde i brann første halvår

I alt 25 personer er registrert omkommet i branner her i landet i løpet av årets seks første måneder. Det er en økning på sju omkomne siden i fjor.

Blant de omkomne i årets seks første måneder var 11 kvinner og 14 menn, viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Brannen som hittil i år har krevd flest menneskeliv skjedde i Bergen i begynnelsen av januar, da en mor og hennes tre døtre døde.

– Ethvert dødsfall som følge av brann er et for mye. Og det gjør et ekstra sterkt inntrykk når barn rammes, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening i en pressemelding.

Han er samtidig glad for at dødsbrannstatistikken har vist en markant bedring med færre omkomne i brann de senere årene. I fjor omkom 41 personer i brann, mens snittet per år for de fem siste årene er 36 omkomne i brann.

Tall fra DSB viser at rundt 75 prosent av dem som omkommer i brann er eldre og pleietrengende, har nedsatt funksjonsevne eller er rusavhengige. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen.