Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

24 konkurser i uke 41

Det var en nedgang i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke sammenlignet med uka før.