Konkurs, Lås, Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs, Lås, Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

23 konkurser i uke 36

Det var en økning i antall konkursåpninger i selskap med virksomhet innen byggenæringen i forrige uke sammenlignet med uka før.