Det har vært 20 prosents trafikkvekst på Sokna-Ørgenvika siden åpningen i 2014. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

20 prosent vekst på Sokna-Ørgenvika

Siden ny riksvei 7 mellom Sokna og Ørgenvika åpnet sommeren 2014 har trafikken økt med om lag 20 prosent.

Første halve driftsår 2014 passerte i gjennomsnitt 3.000 biler i døgnet på den nye veien mellom Ringerike og Krødsherad i Buskerud.

Fra 3.000 til 3.600
I 2018 hadde trafikken økt til 3600 biler i døgnet. Trafikkveksten har vært noe lavere de siste to årene (2017 og 2018) enn de to første hele driftsårene 2015 og 2016.

Mens trafikkveksten gjorde et hopp på om lag 200 biler i døgnet i perioden 2015-16, har trafikken de siste to årene (2017 og 18) økt med om lag 100 biler i døgnet. Dette melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Kan gi to år kortere bominnkreving
Trafikkveksten ligger godt over anslagene i stortingsproposisjonen for veiprosjektet. Det samme gjelder trafikkveksten som var på 3,4 prosent i 2018 mot forventet 1,1 prosent.

Prognosene tilsier i øyeblikket at innkrevingen trolig kan opphøre om lag to år før det har gått 15 år. Dette forutsetter imidlertid at dagens rentenivå holdes, trafikken fortsetter på dagens nivå og ingen dramatisk økning i andelen nullutslippskjøretøy.

Planlagt bomnedleggelse var ved starten 2029. Med dagens utvikling kan bommene være nede i 2027.