2,9 milliarder til utbygging av St. Olavs hospital

Statens bidrag på 2,9 milliarder kroner til utbyggingen av St. Olavs hospital i Trondheim skal utbetales i år i stedet for over tre år som opprinnelig vedtatt av Stortinget.

Omdisponeringen i årets budsjett som regjeringen går inn for, beskrives i stortingsproposisjon nummer 12 som regjeringen la fram fredag. Stortinget vedtok i mai 2002 at det skal bygges nytt universitetssykehus i Trondheim på Øya.